ประเภทกิจกรรม  
Untitled Document
วันที่อบรม ชื่อวิชาอบรม สถานที่ ดาวน์โหลด ลงทะเบียน เพิ่มเติม รายชื่อ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 Controlling Environmental "Indoor Air Quality" for Hotel,Restaurant,Hospitat and Building Complex ณ ห้องเลอ โลตัส 2 ชั้น 2 โรงแรมโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ไม่มีเอกสาร เพิ่มเติม รายชื่อ
16 มกราคม พ.ศ. 2555 ทดสอบ-1 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพิ่มเติม รายชื่อ
12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 OAU Dehumidification System Selection และ Turnkey Industrial Refrigeration Plant Design-Built and Manufacturing Starting from Beginning until the End ณ ห้อง Jupiter 6 อาคารรชาเลนเจอร์ 2 อิมเพค เพิ่มเติม รายชื่อ
3 กันยายน - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับวิศกรจบใหม่-อายุงาน 5 ปี โปรแกรมที่ 1ความรู้พื้นฐานและประเภทระบบปรับอากาศ โรงแรม ทาวน์ อินทาวน์ เพิ่มเติม รายชื่อ
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 การออกแบบห้องสะอาดสำหรับโรงงานยา ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพิ่มเติม รายชื่อ
5 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 ระบบควบคุมควันไฟ การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบการทำงาน ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 4 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เพิ่มเติม รายชื่อ
25 มิถุนายน - 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 โครงการอบรมวิชาการชีพ สำหรับวิศวกรอายุงาน 6 ปี-อายุงาน 15 ปี ณ ห้องทรัพย์มณี ชั้น 2 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ เพิ่มเติม รายชื่อ
17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เยี่ยมดูงานระบบปรับอากาศและระบบการจัดการทางอากาศ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ เพิ่มเติม รายชื่อ
10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 การออกแบบและการบริหารจัดการระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์(Data Center) เพื่อรองรับมาตรฐาน LEED และแนวคิดเรื่องอาคารเขียว ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพิ่มเติม รายชื่อ
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 Practical Guide to Noise & Vibration Control for HVAC Systems ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 4 อาคารธารทิพย์ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เพิ่มเติม รายชื่อ
             
 
  1  
 
©Copyright 2009 All rights reserved. Air Conditioning Engineering Association of Thailand